Valbona DOPI

E lindur në Elbasan ku dhe kreu 8–të vjeçaren në shkollën “Ptoleme XHUVANI” dhe të mesmen në gjimnazin “Qemal STAFA”.

Studimet i vijoi në Fakultetin e Shkencave të Edukimit – Dega Cikli i Ulët, në Universitetin “Aleksandër XHUVANI” në Elbasan.

Përvoja e punës:
2012 – Edukatore në çerdhen “Laura & Ben” në Tiranë.
Shtator 2014-Gusht 2016 – Mësuese në shkollën “ABC”, në Tiranë.
Shtator 2019 – u bashkua me stafin e shkollës 12–të vjeçare “ARSIMI I SHQIPËRISË”, Prishtinë.

Njeh shumë mirë gjuhët angleze dhe italiane.

E-mail: bonadopi@gmail.com