Milot HAZIRI

Profesor i Edukatës Fizike

I lindur dhe banues në Viti ku i kreu dhe arsimin fillor dhe të mesëm.

Fakultetin e Edukimit Fizik e përfundoi në vitin 2010, në Universitetin e Prishtinës.

2016 – përfundoi studimet postdiplomike në Universitetin “HASAN PRISHTINA”, në Prishtinë, për kulturë fizike dhe sport. Njeh mirë gjuhën angleze.

Përvoja:

2010–2016, ligjërues në SH.F.M.U. “Hysen TËRPEZA”, në Tërpezë/VITI;

2016 – ligjërues në SH. M. U. “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Stafit pedagogjik të shkollës 12–të vjeçare “Arsimi i Shqipërisë”, në Prishtinë i‘u bashkua nga Shtator 2016.

Trainer i çertifikuar për sportet e volejbollit dhe skijimit, si dhe refer për sportin e futbollit.

Ka organizuar dhe koordinuar disa herë garat shkollore në nivel komunal në sportet e volejbollit, skijimit, shahut, futbollit, pingpongut, etj.

E–mail: milot_haziri@hotmail.com