Majlinda HOXHA

This image has an empty alt attribute; its file name is Mësuese-Majlinda.jpg
E lindur në Çidhën/PESHKOPI, me banim në Prishtinë.

2001 – Përfundoi shkollën e mesme pedagogjike “Luigj GURAKUQI” në Elbasan, për “Mësuese në ciklin fillor 5–së vjeçar”.

2005 – Diplomoi në Universitetin “Aleksandër XHUVANI”, Fakulteti i Shkencave Sociale, Drejtimi “Histori–Gjeografi dhe Edukatë Qytetare”.

2017 – Master drejtimi Administratë Publike dhe Diplomaci”, Kolegji AAB, Prishtinë.

Përvoja e punës:

20 Maj 2006–20 Mars 2008 – Mësuese në shkollën 9 – të vjeçare Grykë – Nokë/PESHKOPI.

01 Prill 2010–10 Tetor 2011, Agjente Tatimore, në Bashkinë Elbasan.

06 Tetor 2011–05 Shkurt 2013, Agjente shitje, Intercom Data Service, Tiranë.

27 Mars 2013–16 Shtator 2013 – Zyrtare e financave, “PARR” SH. P. K., Tiranë.

01 Shtator 2013–27 Gusht 2015 – Mësuese në “Woodrow Wilson High School”, Tetovë.

11 Nëntor 2014–13 Qershor 2015 – Spikere në Radio Red.

01 Shtator 2015–26 Korrik 2016 – Mësuese shkolla 12 – të vjeçare “Arsimi i Shqipërisë”, Prishtinë.

Mars 2017–Qershor 2017 Koordinatore Projekti “ADAT”, Ferizaj.

01 Nëntor 2016–01 Shtator 2017 – Ass. Profesoresh, Kolegji UNIVERSUM”, Prishtinë.

20 Nëntor 2017–30 Mars 2018 – Moderatore, TV “USALB”, New York.

Maj 2018 – Bashkëpunëtore e Projekteve, “InnovActive Center for Social Improvment – ICSI”, Prishtinë.

Shtator 2019 – Mësuese, Shkolla “Arsimi i Shqipërisë”, Prishtinë.

Njeh shumë mirë gjuhët angleze, italiane dhe portugeze.

E–mail: lindahoxha83@hotmail.com