Gazmenta Petrit MUKA – TABAKU

E lindur në Elbasan, me banim në Prishtinë.

Ka mbaruar shkollën e mesme të përgjithshme (gjimnaz) “Ahmet DAKLI”.

Nga vitit 1994 deri në 1997, studion në Universitetin “Aleksandër XHUVANI”, Elbasan dhe diplomohet si mësuese e ciklit të ulët për klasat I–V të shkollës 9–të vjeçare.

Ka punuar në institucionet arsimore të Drejtorisë Rajonale të Arsimit në Elbasan.

Që prej vitit 2018, e në vazhdim punon si mësuese e ciklit të ulët në shkollën “Arsimi i Shqipërisë”, Prishtinë.

E-mail: gazmentam@gmail.com