D R E J T O R I

Ramiz RRUSTAJ

I lindur dhe banues në Carravikë/KLINË.
Në vitin 1988 diplomoi në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës.

Përvoja e punës:
1990–1999 – Mësimdhënës në Shkollën e Mesme Profesionale “LASGUSH PORADECI”, në Kijevë/KLINË.
1999–2007 – Drejtor në Shkollën e Mesme Profesionale “LASGUSH PORADECI”, në Kijevë/KLINË.
2008–2009 – Kryeshef Ekzekutiv, Komuna Klinë.
2009–2010 – Nënkryetar i Komunës Klinë.
2010–2014 – Drejtor i Arsimit në Komunën e Klinës.
2014–2017 – Drejtor për Buxhet dhe Financa në Komunën e Klinës.
Prill 2019 – Anëtar i Bordit të TRAINKOS dhe Kryesues i Komisionit të Auditimit të Brendshëm të TRAINKOS.
Shtator 2019 – Drjetor në Shkollën 12–të vjeçare “ARSIMI I SHQIPËRISË”.

Njeh shumë mirë gjuhën serbo–kroate.
Njeh mirë gjuhën angleze.

E–mail: ramiz.rrusta@hotmail.com