Dr. Denis ÇELÇIMA

E lindur në Durrës, me banim në Prishtinë, e diplomuar në Fakultetin e Shkencave Sociale “Filozofi–Sociologji” të Universitetit të Tiranës.

Doktoroi për Psikologji – Pedagojgi në vitin 2016.

Përvoja e punës:

Janar 2004–2017 – Specialiste në lëndët Psikologji dhe Filozofi në shkollën e mesme “Gjergj KASTRIOTI” në Durrës.

2008–2016 – Ligjëruese e Shkencave Sociale me kohë të pjesshme dhe Pedagoge në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës.

2008–2017 – Eksperte e vlerësimit në AVA, Agjencia e Vlerësimit për Testin e Maturës në Psikologji, Filozofi, Sociologji.

2014–2017 – Eksperte për Psikologjinë e Mësimdhënies në ILC – Qendra e Gjuhëve Durrës.

Qershor 2017 – Përgjegjëse për formulimin e provave të maturës shtetërore për lëndët shoqërore Ekonomi, Filozofi, Sociologji, Qytetari dhe Psikologji, në Agjencinë e Maturës Shtetërore në Tiranë.

Tetor 2017–vijon – Ligjëruese e rregullt në Kolegjin UBT.

Njeh shumë mirë gjuhët angleze dhe italiane.

Ka botuar dy libra, si dhe shumë publikime dhe botime studimore në revista shkencore ndërkombëtare dhe vendore.

E-mail: deniz.celcima@ubt-uni.net