Ahmet AHMETI

I lindur në Norçë/PRESHEVË, me banim në Prishtinë ku dhe përfundoi studimet e rregullta dhe postdiplomike në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, në degën Fizikë, të Universitetit të Prishtinës.

Përvoja e punës:
01/09/1999-31/08/2003 – Profesor i Fizikës në gjimnazin “ULPIANA”, Lipjan.
01/09/2001 – Profesor i Fizikës në gjimnazin “Xhevdet DODA”, Prishtinë.
01/09/2006-30/06/2012 – Profesor i Fizikës në kolegjin “AGA XHITE”, Ferizaj.
01/09/2014 – Profesor i Fizikës në shkollën 12–të “ARSIMI I SHQIPËRISË”.

Njeh shumë mirë gjuhët angleze dhe serbo-kroate.

E-mail: ahmetahmeti92@yahoo.com.